4-07
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง กรมชลประทาน
CENTRAL REGION IRRIGATION HYDROLOGY CENTER - RID

กราฟปริมาณน้ำท่ารายเดือน ลุ่มน้ำภาคกลาง

ลำดับ
รหัส
แม่น้ำ/คลอง
บ้าน
อำเภอ
จังหวัด
ข้อมูล
1
C.2
แม่น้ำเจ้าพระยา
ค่ายจิรประวัติ
เมือง
นครสวรรค์
2
C.3
แม่น้ำเจ้าพระยา
บ้านบางพุดทรา
เมือง
สิงห์บุรี
3
C.4
แม่น้ำเจ้าพระยา
สะพานพุทธฯ
เขตธนบุรีิ
กรุงเทพมหานคร
4
C.7A
แม่น้ำเจ้าพระยา
บ้านบางแก้ว
เมือง
อ่างทอง
5
C.12
แม่น้ำเจ้าพระยา
กรมชลประทานสามเสน
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
6
C.13
แม่น้ำเจ้าพระยา
ท้ายเขื่อนเจ้าพระยา
สรรพยา
ชัยนาท
7
C.22A
แม่น้ำเจ้าพระยา
กรมชลประทานปากเกร็ด
ปากเกร็ด
นนทบุรี
8
C.28A
คลองบางแก้ว
บ้านอิฐ
เมือง
อ่างทอง
9
C.29
แม่น้ำเจ้าพระยา
ปตร.บ้านแขก
บางไทร
พระนครศรีอยุธยา
10
C.29A
แม่น้ำเจ้าพระยา
ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
บางไทร
พระนครศรีอยุธยา
11
C.30
ห้วยขุนแก้ว
บ้านสมอทอง
ห้วยคต
อุทัยธานี
12
C.35
แม่น้ำเจ้าพระยา
บ้านป้อม
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
13
C.36
คลองบางหลวง
บ้านบางหลวงโดด
บางบาล
พระนครศรีอยุธยา
14
C.37
คลองบางบาล
บ้านบางบาล
บางบาล
พระนครศรีอยุธยา
15
C.38
แม่น้ำเจ้าพระยา
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุง
เมือง
ปทุมธานี
16
C.44
แม่น้ำเจ้าพระยา
บ้านอินทร์บุรีิ์
อินทร์บุรี
สิงห์บุรี
17
C.45
แม่น้ำเจ้าพระยา
บ้านบางน้ำเชี่ยว
พรหมบุรี
สิงห์บุรี
18
C.46
แม่น้ำเจ้าพระยา
บ้านไชโย
ไชโย
อ่างทอง
19
C.47
แม่น้ำเจ้าพระยา
บ้านป่าโมก
ป่าโมก
อ่างทอง
20
C.51
ห้วยขุนแก้ว
บ้านกุดจอก
หนองมะโมง
ชัยนาท
21
C.53
แม่น้ำเจ้าพระยา
การท่าเรือฯ
เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร
22
C.54
แม่น้ำเจ้าพระยา
ป้อมพระจุลฯ
พระสมุทรเจดีย์
สมุทรปราการ
23
C.55
แม่น้ำเจ้าพระยา
บ้านกระแซง
เมือง
ปทุมธานีี
24
C.56
แม่น้ำเจ้าพระยา
บ้านท่าน้ำอ้อย
พยุหะคีรี
นครสวรรค์
25
C.58
คลองกระทง
บ้านหนองบัว
วัดสิงห์
ชัยนาท
26
C.60
คลองท่าตะโก
บ้านท่าตะโก
ท่าตะโก
นครสวรรค์
27
C.64
บึงบอระเพ็ด
ท่าข้าวกำนันทรง
เมือง
นครสวรรค์
28
C.65
คลองบางประมุง
สะพานบางประมุง
โกรกพระ
นครสวรรค์
29
C.66
แม่น้ำเจ้าพระยา
สะพานโคกจันทร์
สรรพยา
ชัยนาท
30
Ct.2A
แม่น้ำสะแกกรัง
บ้านหาดทนง
เมือง
อุทัยธานี
31
Ct.4
น้ำแม่วงก์
บ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
ลาดยาว
นครสวรรค์
32
Ct.5A
น้ำแม่วงก์
บ้านปางมะค่า
ขาณุวรลักษบุรี
กำแพงเพชร
33
Ct.7
คลองโพธิ์
บ้านใหม่คลองเจริญ
แม่เปิน
นครสวรรค์
34
Ct.8
น้ำแม่วงก์
บ้านโคกหม้อ
ทัพทัน
อุทัยธานี
35
Ct.9
ห้วยทับเสลา
บ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม
ลานสัก
อุทัยธานี
36
Ct.19
ห้วยตากแดด
บ้านดอนใหญ่
เมือง
อุทัยธานี
37
Ct.20
ห้วยทับเสลา
บ้านสะพานเหล็ก
ลานสัก
อุทัยธานี
38
Ct.21
ห้วยก้านยาว
บ้านบึงโคกช้าง
สว่างอารมณ์
อุทัยธานี
39
Ct.22
ห้วยขวี
บ้านหมกแถว
หนองขาหย่าง
อุทัยธานี
40
Ct.23
ห้วยรัง
บ้านห้วยรัง
ลานสัก
อุทัยธานี
41
Ct.24
คลองระแวง
บ้านจักษา
เมือง
อุทัยธานี
42
Ct.25
แม่น้ำสะแกกรัง
สะพานวังร่มเกล้า
ทัพทัน
อุทัยธานี
43
N.14A
แม่น้ำน่าน
วัดหลวงพ่อแก้ว
ชุมแสง
นครสวรรค์
44
N.37
แม่น้ำน่าน
บ้านทับกฤช
ชุมแสง
นครสวรรค์
45
N.67
แม่น้ำน่าน
วัดเกยไชยเหนือ
ชุมแสง
นครสวรรค์
46
N.76
คลองห้วยชัน
บ้านหนองขอน
ชุมแสง
นครสวรรค์
47
N.77
คลองท่ามะนาว
บ้านคลองคล้า
ชุมแสง
นครสวรรค์
48
N.78
คลองบ้านบึง
บ้านหนองเต่าใต้
เก้าเลี้ยว
นครสวรรค์
49
N.79
คลองห้วยรั้ว
บ้านยางใหญ่
เก้าเลี้ยว
นครสวรรค์
50
N.80
คลองเกรียงไกร
บ้านบางพระหลวง
ชุมแสง
นครสวรรค์
51
N.85
แม่น้ำน่าน
สะพานแควใหญ่พัฒนา
เมือง
นครสวรรค์
52
P.17
แม่น้ำปิง
บ้านท่างิ้ว
บรรพตพิสัย
นครสวรรค์
53
P.98
แม่น้ำปิง
บ้านเก้าเลี้ยว
เก้าเลี้ยว
นครสวรรค์
54
S.5
แม่น้ำป่าสัก
รพ.ปัจมาธิราชอุทิศ
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
55
S.7A
ลำมวกเหล็ก
วัดท่าระหัด
วังม่วง
สระบุรี
56
S.9
แม่น้ำป่าสัก
บ้านป่า
แก่งคอย
สระบุรี
57
S.14
ลำสนธิ
บ้านท่ารวก
ชัยบาดาล
ลพบุรีี
58
S.26
แม่น้ำป่าสัก
ท้ายเขื่อนพระรามหก
ท่าเรือ
พระนครศรีอยุธยา
59
S.28
แม่น้ำป่าสัก
ท้ายเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
พัฒนานิคม
ลพบุรี
60
S.32
แม่น้ำป่าสัก
สถานีแพดับเพลิง
เมือง
สระบุรี
61
S.39
แม่น้ำป่าสัก
บ้านบัวชุม
ชัยบาดาล
ลพบุรี
62
S.40
ลำสนธิ
บ้านจงโก
ลำสนธิ
ลพบุรี
63
S.43
แม่น้ำป่าสัก
บ้านพูลทรัพย์
ชัยบาดาล
ลพบุรี
64
S.44
แม่น้ำป่าสัก
บ้านเสาไห้
เสาไห้
สระบุรี
65
T.11
ห้วยกระเสียว
บ้านผาทั่ง
บ้านไร่
อุทัยธานี
66
T.12A
ห้วยกระเสียว
บ้านทับหมัน
ด่านช้าง
สุพรรณบุรี
67
Y.41
แม่น้ำยม
บ้านท่าไม้
ชุมแสง
นครสวรรค์
68
L.2B
แม่น้ำลพบุรี
บ้านโพธิ์เก้าต้น
เมือง
ลพบุรี