3-08
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง กรมชลประทาน
CENTRAL REGION IRRIGATION HYDROLOGY CENTER - RID

กราฟแนวโน้มปริมาณฝนรายปี ลุ่มน้ำภาคกลาง
(เฉพาะสถานีของศูนย์อุทกฯ)

ลำดับ
รหัส
แม่น้ำ/คลอง
บ้าน
อำเภอ
จังหวัด
ข้อมูล
1
040361
แม่น้ำเจ้าพระยา (C.13)
เขื่อนเจ้าพระยา
สรรพยา
ชัยนาท
2
120081
น้ำแม่วงก์ (Ct.5A)
บ้านปางมะค่า
ขาณุวรลักษบุรี
กำแพงเพชร
3
190351
ลำสนธิ (S.13)
บ้านท่าเยี่ยม
ลำสนธิ
ลพบุรี
4
190620
แม่น้ำป่าสัก (S.28)
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
พัฒนานิคม
ลพบุรี
5
260271
น้ำแม่วงก์ (Ct.4)
บ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
ลาดยาว
นครสวรรค์
6
260281
คลองโพธิ์ (Ct.7)
บ้านใหม่คลองเจริญ
แม่เปิน
นครสวรรค์
7
260301
แม่น้ำเจ้าพระยา (C.2)
ค่ายจิรประวัติ
เมือง
นครสวรรค์
8
260311
แม่น้ำน่าน (N.67)
บ้านเกยไชยเหนือ
ชุมแสง
นครสวรรค์
9
540450
แม่น้ำป่าสัก (S.9)
บ้านป่า
แก่งคอย
สระบุรี
10
690151
ห้วยขุนแก้ว (C.30)
บ้านสมอทอง
ห้วยคต
อุทัยธานี
11
690171
ห้วยกระเสียว (T.7)
บ้านทัพคล้าย
บ้านไร่
อุทัยธานี
12
690201
แม่น้ำสะแกกรัง (Ct.2A)
บ้านหาดทนง
เมือง
อุทัยธานี
13
690251
ห้วยทับเสลา (Ct.9)
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา
ลานสัก
อุทัยธานี